+84 63 3824947

Tin tức

Dalat Hasfarm tham gia lễ hội hoa 2012

Dalat Hasfarm tham gia lễ hội hoa 2012

Lễ hội hoa Đà Lạt là lễ hội văn hóa du lịch mang tầm quốc gia và quốc tế được tổ chức cứ 2 năm một lần tại thành phố ngàn hoa.
1...111213